Aspera FC 59
Aspera Fighting Championship 59

Nov 4, 2017 Brazil Gaspar, Santa Catarina, Brazil