Brave
Brave Fight 15

Aug 26, 2017 Japan Shinjuku Face, Tokyo, Japan

Fight card

Main event / MATCH 10

Versus

Kaito Sakamaki

10 - 3 - 0 (Win - Loss - Draw)

Kazuhide Shirota

6 - 6 - 4 (Win - Loss - Draw)
Match Fighters
9 Takahiro Kawanaka
11 - 6 - 0
vs Yi Sak Kim
3 - 8 - 0
8 Atsushi Kishimoto
1 - 1 - 0
vs Min Soo Kim
0 - 0 - 0
7 Koji Takeda
0 - 0 - 0
vs Do Hyung Kwon
0 - 0 - 0
6 Tatsuki Saomoto
6 - 2 - 0
vs Naoto Ayuta
6 - 9 - 1
5 Daisuke Shimoyama
6 - 6 - 1
vs Tomoki Izawa
1 - 1 - 0
4 Takahiro Kato
10 - 5 - 0
vs Daisuke Kiguchi
6 - 2 - 0
3 Yuko Kiryu
4 - 4 - 0
vs Madoka Ishibashi
0 - 1 - 0
2 Hidemitsu Sakata
0 - 0 - 0
vs Ken Nakano
1 - 1 - 0
1 Masahiro Miyoshi
0 - 0 - 0
vs Hiroshi Yamazaki
0 - 0 - 0