DXFC
Demolition Xtreme Fighting Championship

Dec 17, 2017 Japan Toyonaka Rose Community Hall, Toyonaka, Osaka, Japan

Fight card

Main event / MATCH 6

Versus

Fuhito Hasegawa

13 - 10 - 4 (Win - Loss - Draw)

Daiki Tsubota

4 - 5 - 2 (Win - Loss - Draw)
Match Fighters
5 Hiroki 'Goodman' Tanaka
26 - 13 - 4
vs Daijiro Matsui
14 - 30 - 7
4 Hikaru Yoshino
3 - 1 - 0
vs Takuya Arimoto
1 - 1 - 0
3 Ryo Noguchi
0 - 0 - 0
vs Hiroki Nakagawa
0 - 0 - 0
2 Kazuhiro Kishida
0 - 0 - 0
vs Terunari Inoue
1 - 0 - 0
1 Ryo Ichiki
1 - 0 - 0
vs Tsubasa Wakamatsu
0 - 0 - 0