Deep
83 Impact

Apr 28, 2018 Japan Korakuen Hall, Tokyo, Japan

Fight card

Main event / MATCH 20

Versus

Tatsumitsu Wada

18 - 8 - 2 (Win - Loss - Draw)

Makoto Takahashi

6 - 0 - 1 (Win - Loss - Draw)
Match Fighters
19 Ryuichiro Sumimura
13 - 5 - 0
vs Yoichiro Sato
19 - 8 - 2
18 Toshiaki Kitada
22 - 10 - 4
vs Jin Soo Son
8 - 2 - 0
17 Tsogookhuu Amarsanaa
3 - 0 - 0
vs Koji Takeda
4 - 0 - 0
16 Satoko 'Princess' Shinashi
36 - 3 - 2
vs Ye Jin Jung
0 - 2 - 0
15 Ryuta Sakurai
25 - 24 - 6
vs Yoshiyuki 'Nagisa' Katahira
10 - 6 - 2
14 Kosuke 'Rambo' Suzuki
12 - 9 - 3
vs Yutaro Muramoto
5 - 4 - 1
13 Kyosuke Yokoyama
8 - 5 - 0
vs Gi Bum 'The Spartan' Moon
7 - 3 - 0
12 Kosuke 'Coro' Terashima
13 - 15 - 3
vs Mikuru Asakura
3 - 2 - 0
11 Taito Kubota
9 - 1 - 0
vs Akihiro Ogawa
4 - 5 - 0
10 Chikara Shimabukuro
13 - 14 - 5
vs Yasutaka Ishigami
7 - 5 - 5
9 Fuhito 'Hashan' Hasegawa
14 - 10 - 4
vs Baataryn Azjavkhlan
2 - 3 - 0
Write For Us