Deep
Cage Impact 2017 in Korakuen Hall

Jul 15, 2017 Japan Korakuen Hall, Tokyo, Japan

Fight card

Main event / MATCH 20

Versus

Ken Hasegawa

15 - 1 - 1 (Win - Loss - Draw)

Ryuichiro Sumimura

11 - 5 - 0 (Win - Loss - Draw)
Match Fighters
19 Jaideep 'Heart' Singh
2 - 2 - 0
vs Roque Martinez
10 - 4 - 2
18 Hiroto Uesako
13 - 6 - 0
vs Koichi Ishizuka
11 - 2 - 1
17 Kimihiro Eto
11 - 3 - 2
vs Suk Chan Jung
0 - 2 - 0
16 Satoko 'Princess' Shinashi
35 - 3 - 2
vs Chiaki 'The Pretty Face Assassin' Ota
4 - 3 - 0
13 Yuki Takano
7 - 4 - 0
vs Taito Kubota
8 - 0 - 0
12 Kota Ishibashi
7 - 8 - 1
vs Satoru 'HPS' Date
2 - 6 - 5
11 Yutaro Muramoto
4 - 3 - 1
vs Namiki Kawahara
4 - 1 - 1
1 Akihiro Ogawa
4 - 3 - 0
vs Rikuto 'Dark' Shirakawa
2 - 3 - 0