Grachan - Grachan 15

Nov 30, 2014 Japan Differ Ariake, Tokyo, Japan, Japan

Fight card

Main event / MATCH 14

Versus

Shigeki Osawa

11 - 6 - 3 (Win - Loss - Draw)

Keiji Sakuta

11 - 9 - 0 (Win - Loss - Draw)
Match Fighters
13 Hayato Suzuki
9 - 0 - 2
vs Kirihito Kodama
8 - 2 - 1
12 Tsunayoshi 'Oyaki' Shomura
3 - 2 - 0
vs Katsuyoshi Sasaki
1 - 1 - 0
11 Shuji Morikawa
10 - 8 - 2
vs Toshio Bartholomew
0 - 1 - 0
10 Osami 'La Salle' Machida
11 - 1 - 3
vs Koichiro Takekawa
5 - 7 - 0
9 Tadasuke Nozoe
1 - 0 - 1
vs Takuya Yamamoto
0 - 0 - 0
8 Fumitaka 'Fumi' Odawara
0 - 2 - 0
vs Shuya Kamikubo
1 - 0 - 0
7 Yusuke Horichi
1 - 1 - 0
vs Daisuke Kiguchi
2 - 0 - 0
6 Atsushi Yamada
3 - 3 - 0
vs Ryuichi Sekine
0 - 0 - 0
5 Toru Harai
9 - 6 - 1
vs Hidekazu 'Aniki' Asakura
6 - 8 - 1
4 Yosuke Notsu
4 - 5 - 0
vs Kota Yokoyama
1 - 3 - 0
3 Atsushi Makigaya
5 - 12 - 4
vs Arata Ueki
1 - 1 - 0
2 Yuya 'Cider' Kaneuchi
5 - 11 - 5
vs Keichi Iio
5 - 4 - 1
1 Oliver Oliver
2 - 4 - 1
vs Junpei Junpei
0 - 1 - 0
Around The Web