Grandslam 7
Way of the Cage

Mar 25, 2018 Japan Differ Ariake, Tokyo, Japan

Fight card

Main event / MATCH 8

Versus

Masayuki Hamagishi

17 - 3 - 7 (Win - Loss - Draw)

Takashi Sato

12 - 1 - 0 (Win - Loss - Draw)
Match Fighters
7 Hideki Kadowaki
16 - 16 - 3
vs Satoshi Inaba
15 - 14 - 3
6 Kazuki Hagiwara
3 - 2 - 0
vs Junichi Hirata
3 - 11 - 0
5 Takahiro Futatsumori
6 - 4 - 3
vs Yosuke Yosuke
1 - 2 - 0
4 Koji Mori
11 - 7 - 2
vs Yukinori 'Akilyu 2' Akazawa
1 - 3 - 0
3 Takumi Suzuki
5 - 1 - 0
vs Ryoji Kudo
2 - 0 - 0
2 Emiko 'Fujin' Raika
7 - 4 - 0
vs Seul Gi Jeon
0 - 1 - 0
1 Kazufumi Suzuki
4 - 1 - 0
vs Ryohei Ishiura
0 - 0 - 0
Write For Us