Powergate
Kaiser Grand Prix 2008 Final

Jun 22, 2008 Japan KBS Hall, Kyoto, Japan, Japan

Fight card

Main event

Versus

Zenta Yamazaki

win 8 - 5 - 0 (Win - Loss - Draw)

Hideki Kishimoto

loss 7 - 7 - 1 (Win - Loss - Draw)
Match Fighters Method Round Time
7 Takayoshi 'Kogan' Ono vs Yuki 'Hanareme Monjiro TK' Kosaka Draw
N/A
3 3:00
6 Toru Ishinaka vs Hidenobu Koike Draw
N/A
3 3:00
5 Yusuke 'Study' Hoshiko vs Shinji 'Shinjitsu' Tsukataru KO
N/A
2 2:14
4 Kazuto Kawagoe vs Masafumi Kawano Submission (Armbar)
N/A
1 0:52
3 Toshinari Takashima vs Gatario van den Hoogen KO
N/A
2 2:32
2 Yamato Okada vs Yuki Emi

loss
Submission (Armbar)
N/A
2 0:51
1 Rumina Shiki vs Yutaka Kobayashi KO
N/A
2 1:27