Shooto - 7th Round 2014

Sep 27, 2014 Japan Korakuen Hall, Tokyo, Japan, Japan

Fight card

Main event / MATCH 9

Versus

Shinya Murofushi

10 - 3 - 1 (Win - Loss - Draw)

Yoshitaka Naito

7 - 0 - 0 (Win - Loss - Draw)
Match Fighters
8 Yuta Nezu
16 - 7 - 1
vs Keita Ishibashi
6 - 4 - 0
7 Masaaki Sugawara
14 - 10 - 1
vs Takaki Soya
6 - 0 - 0
6 Kenichiro Togashi
13 - 10 - 5
vs Yuki Kawana
7 - 0 - 4
5 Junji 'Sarumaru' Ito
10 - 5 - 0
vs Hiroaki 'Jo' Shishino
1 - 1 - 1
4 Yuki Shojo
13 - 8 - 2
vs Jun Nabeshima
4 - 5 - 2
3 Ryuto Sawada
3 - 0 - 1
vs Ken Asuka
6 - 0 - 0
2 Yutaka Saito
7 - 1 - 2
vs Takumi Ota
8 - 6 - 1
1 Atsushi 'Atch Anarchy' Takeuchi
9 - 11 - 4
vs Tateo Iino
3 - 4 - 0
Around The Web