Shooto
Border: Season 9 - The 3rd

Dec 23, 2017 Japan Hirano Ward Community Hall, Osaka, Japan

Fight card

Main event / MATCH 8

Versus

Kentaro Watanabe

10 - 8 - 0 (Win - Loss - Draw)

Taku Kajikawa

7 - 10 - 1 (Win - Loss - Draw)
Match Fighters
7 Captain Africa
1 - 0 - 0
vs Jusei 'Ju-sei' Aquila
2 - 0 - 0
6 Takayoshi 'Kogan' Ono
12 - 18 - 2
vs Taiki 'Stronger Shiro Amakusa' Hamasaki
10 - 15 - 2
5 Yu Tanaka
1 - 1 - 0
vs Yota Hayashi
0 - 0 - 0
4 Yohei Komaki
1 - 2 - 0
vs Daisuke 'Red Pine' Akamatsu
3 - 3 - 1
3 Kyosuke 'Ginhadaka' Masuda
3 - 3 - 0
vs Daishi Kuroishi
2 - 2 - 0
2 Koshi Aoyagi
1 - 2 - 1
vs Yohei Kondo
0 - 3 - 1
1 Hideaki 'Mutekatsu' Nakajima
0 - 0 - 1
vs Shunsuke 'Tenrai' Takahashi
0 - 5 - 0