Shooto
Infinity League 2017 Final

Dec 17, 2017 Japan Shinjuku Face, Tokyo, Japan

Fight card

Main event / MATCH 11

Versus

Nobumitsu Osawa

9 - 4 - 0 (Win - Loss - Draw)

Taichi Taguchi

1 - 1 - 0 (Win - Loss - Draw)
Match Fighters
10 Yoshizumi Kobayashi
0 - 1 - 2
vs Kenji Kato
7 - 4 - 0
9 Takanori Takahashi
6 - 9 - 2
vs Ryoji Kudo
1 - 0 - 0
8 Kazuma Kuramoto
0 - 0 - 0
vs Hiroyuki Suzuki
0 - 0 - 0
7 Naohiro Hasegawa
4 - 4 - 2
vs Masashi Moriya
0 - 1 - 2
6 Takashi Nakayama
5 - 2 - 1
vs Joji Mikami
5 - 6 - 0
5 Kento 'Derricott' Yamamoto
5 - 3 - 1
vs Taison Naito
8 - 4 - 1
4 MC Tawashi
2 - 0 - 0
vs Ryosuke Honda
1 - 0 - 1
3 Kunihisa Sasa
2 - 0 - 0
vs Sho Yamashiro
4 - 0 - 0
2 Yuji Sato
6 - 4 - 0
vs Unknown Fighter
- -
1 Yuki Ueno
0 - 3 - 0
vs Jonathan Valles
1 - 0 - 0