Shooto / Torao Nation State
Grapplingman 20

Jul 2, 2017 Japan Blue Live Hiroshima, Hiroshima, Hiroshima, Japan

Fight card

Main event / MATCH 10

Versus

Kazuya Satomoto

9 - 11 - 1 (Win - Loss - Draw)

Takanori Takahashi

6 - 8 - 2 (Win - Loss - Draw)
Match Fighters
9 Kazuhiro 'Jungle' Ito
6 - 13 - 2
vs Taiki 'Stronger Shiro Amakusa' Hamasaki
10 - 15 - 0
8 Tsuyoshi Okada
8 - 10 - 3
vs Tatsuya Tahara
0 - 1 - 1
7 Masahiro Sugita
2 - 1 - 0
vs Nori Nori
1 - 1 - 0
6 Tsuyoshi Abe
3 - 4 - 1
vs Ryosuke Ogawa
0 - 2 - 1
5 Tsubasa Akiyama
9 - 6 - 6
vs Hiroshiki Takaoka
0 - 1 - 0
4 Shota Kondo
2 - 4 - 1
vs Nobuyuki 'Perry' Fujii
1 - 15 - 2
3 Takahiro Ideta
2 - 6 - 0
vs Takamasa 'Akiba Clan' Asari
0 - 1 - 1
2 Naoaki Wakiyama
0 - 0 - 0
vs Shogo Kadota
0 - 0 - 0
1 Hiroki Korogi
4 - 0 - 0
vs Morimichi Iju
0 - 0 - 0