Deep: Osaka Impact Fight Card

Aug 28, 2009
Yoshiro Maeda vs. Kleber Koike
Young Choi vs. Yuya Aikawa
Yusaku Tsukumo vs. Yoshiyume Chodo
Hiroki Tanaka vs. Teruhiko Kubo
Koki Nakagawa vs. Mitsuru Kondo
Masahiro Tobino vs. Kyohei Hayashi
Zenta Yamasaki vs. Koji Nakamura
Hiroto Hattori vs. Yuki Kamishima
Makoto Kamtani vs. Nobuhiro Yamauchi
Koji Tomita vs. Munetomi Suzuki
Sho Nonaka vs. Kohei Fujiwara
Kazuya Ukuda vs. Muneo Hatomune
Ren Takeno vs. Yuta Shibata
Shigeru Yoshino vs. Takumi Akita
Shinpei Hayashi vs. Tatsuya Tuda
<h2>Fight Finder</h2>
Write For Us