Pancrase Fight Card

Sep 7, 2008
Daichi Fujiwara (Pictures) vs. Nobuhiro Yamauchi (Pictures)
Daisuki Hanzawa vs. Leandro Kusano
Kiichi Kunimoto (Pictures) vs. Hirotaka Yoshioka
Kenji Takeshige (Pictures) vs. Motonobu Tezuka
Yu Shiori (Pictures) vs. Hirota Harai
Takashi Hasegawa (Pictures) vs. Takahiro Goda
Takayuki Hirayasu vs. Shinichiro Ryuno
Toru Harai (Pictures) vs. Hideo Matsui
Takamasa Miki vs. Kensei Nishida
Koji Tomita vs. Keiichi Funako
Koji Namamura vs. Yoichi Kosumi
Takamasa Miki vs. Kensei Nishida
Wataru Nakahara vs. Yuya Ono
<h2>Fight Finder</h2>
Write For Us