Pancrase Impressive Tour 3 Fight Card

Mar 28, 2011
Tomomi Sunaba vs. Mei Yamaguchi
Akira Tanaka vs. Yuusuke Masuda
Masakazu Takatouvs. Itikawa Randleman
Akira Sasaki Hutoshi vs. Tatsuya Cao
Takumi vs. Yusuke Nakanogawa
Hiroyuki Abe vs. Takuma Ishii
Taronet Zyun vs. Hiroshi Hutoshi Okasawa
Akira Ryou vs. Shingo Suzuki
<h2>Fight Finder</h2>
Write For Us