Pancrase Impressive Tour 8 Fight Card

Apr 11, 2011
Pancrase Lightweight Grand Prix Semifinals
Kazuki Tokudome vs. Kota Okazawa
Isao Kobayashi vs. Tomoyoshi Iwamiya

Shintaro Ishiwatari vs. Motonobu Tezuka
Kei Yamamiya vs. Ichiro Kanai

Pancrase 120-pound Tournament
Mitsuhisa Sunabe vs. Yoshihiro Matsunaga
Hiroyuki Abe vs. Takuya Eizumi

Akihito Tanaka vs. Shinsho Anzai
Isao Hirose vs. Seiji Kozuka
Tatsuya So vs. Shoko Sato
Takahashi Yoshiaki vs. Koshi Matsumoto
Tamotsu Kitada vs. Shigeaki Kusayanagi
Keiji Sakuta vs. Takatoshi Matsumoto
Jon Shores vs. Yoji Saito
Yuta Numakura vs. Kenichi Tosa
Yuki Yasunaga vs. Masakazu Utsugi
<h2>Fight Finder</h2>