Pancrase Shining 10: Fight Card

Nov 7, 2008
Lightweight King of Pancrase
Katsuya Inoue vs. Koji Oishi

Bantamweight King of Pancrase
Seiya Kawahara vs. Manabu Inoue

Welterweight King of Pancrase
Takuya Wada vs. Masahiro Toryu

Pancrase Welterweight Tournament Final
Tomoyoshi Iwamiya vs. Hiroyuki Nozawa

Non-Tournament Bouts
Masayuki Kono vs. Stanislav Nedkov
Hirotoshi Saito vs. Tashiro Nishiuchi
Ichiro Kanai vs. Daijiro Matsui
Maximo Blanco vs. Daisuke Hanazawa
Isao Hirose vs. Tokuaki Ninomiya
Tomomi Sunabe vs. Rin Nakai
<h2>Fight Finder</h2>
Write For Us