Deep
95 Impact

Aug 22, 2020 Japan New Pier Hall, Tokyo, Japan

Fight card

Main event / MATCH 9

Versus

Yoichiro Sato

21 - 11 - 2 (Win - Loss - Draw)

Daichi Abe

6 - 4 - 0 (Win - Loss - Draw)
Match Fighters
8 Hideki 'Shrek / Big Body' Sekine
7 - 4 - 0
vs Ryo Sakai
7 - 10 - 0
7 Juri Ohara
25 - 18 - 3
vs Takumi Suzuki
6 - 2 - 0
6 Luiz Andrade I
21 - 19 - 6
vs Ryota Oki
3 - 1 - 0
5 Joshua 'The Gunner' Robison
8 - 8 - 3
vs Keisuke Nakamura
0 - 0 - 0
4 Ryuji Takashio
4 - 6 - 2
vs Hanbyo Oniyama
7 - 3 - 0
3 Kazuki Shibuya
2 - 6 - 0
vs Rui Kato
0 - 0 - 0
2 Yutaka Hayashi
3 - 1 - 0
vs Kinta Ji Endo
0 - 0 - 0
1 Shuto Otake
0 - 0 - 0
vs Yura Tanaka
0 - 0 - 0