Gladiator
Gladiator 013 in Osaka

Feb 7, 2021 Japan 176Box, Toyonaka, Osaka, Japan

Fight card

Main event / MATCH 11

Versus

Takaya Takemoto

10 - 6 - 1 (Win - Loss - Draw)

Shunichi Shimizu

35 - 23 - 11 (Win - Loss - Draw)
Match Fighters
10 Munehiro 'Mike' Fujita
9 - 8 - 2
vs Akira Haraguchi
2 - 1 - 0
9 Masayuki 'Nave' Watanabe
12 - 8 - 1
vs Kengo Fujita
6 - 3 - 2
8 Takeshi Kunito
6 - 5 - 1
vs Taiki 'Stronger Shiro Amakusa' Hamasaki
12 - 18 - 2
7 Yuki Uejima
10 - 11 - 5
vs Yuto Aragaki
1 - 1 - 0
6 Takuho Ishida
1 - 1 - 0
vs Kazufumi Suzuki
7 - 1 - 0
5 Kazumasa Tsubouchi
0 - 1 - 0
vs Arata Ueki
8 - 7 - 1
4 Yuki Ueda
1 - 3 - 1
vs Sora Enmei
0 - 0 - 0
3 Shinji 'Torao Supernova' Sasaki
18 - 12 - 3
vs Yutaka Ueda
10 - 5 - 1
2 Icho 'Snufkin' Tomonaga
6 - 10 - 1
vs Ureta Chestel
0 - 0 - 0
1 Nobuyoshi 'N.O.V.' Nakatsuka
2 - 2 - 0
vs Masashi Kimura
2 - 4 - 1