Grachan
Grachan 47 × Brave Fight 23

Apr 25, 2021 Japan Otaku Sangyo Praza PIO, Ota, Tokyo, Japan

Fight card

Main event / MATCH 9

Versus

Atsushi Kishimoto

3 - 5 - 2 (Win - Loss - Draw)

Junpei Sasakawa

6 - 2 - 1 (Win - Loss - Draw)
Match Fighters
8 Radek Hecl
1 - 0 - 0
vs Hidetaka Arato
2 - 0 - 0
7 Kento Takahashi
2 - 0 - 0
vs Takuya Hasegawa
1 - 2 - 0
6 Katsushi Kojima
7 - 5 - 1
vs Yasuhiro Sakuraba
0 - 1 - 0
5 Masahiro Miyoshi
2 - 1 - 0
vs Yutaka Imamura
5 - 15 - 1
4 Toshiya Urabe
2 - 4 - 0
vs Kentaro Watanabe
12 - 10 - 0
3 Tetsuyuki Yoshida
4 - 5 - 1
vs Kento Mizutani
2 - 4 - 0
2 Daiki Asahina
2 - 4 - 4
vs Hayato Yoshizawa
1 - 1 - 0
1 Ryota Kitamura
4 - 2 - 0
vs Tomoyoshi 'Kong' Tateno
4 - 3 - 0