Grachan
Grachan 51

Dec 18, 2021 Japan Makuhari Baypark Arena, Chiba, Japan

Fight card

Main event / MATCH 7

Versus

Katsushi Kojima

10 - 5 - 1 (Win - Loss - Draw)

Isao Sakiyama

6 - 6 - 0 (Win - Loss - Draw)
Match Fighters
6 Kengo Fujimura
4 - 1 - 0
vs Yota Hayashi
3 - 4 - 1
5 Yokoya McGregor
3 - 1 - 0
vs Takahiro Tababa
1 - 3 - 0
4 Takumi Miyauchi
1 - 2 - 2
vs Kento Mizutani
2 - 5 - 0
3 Toki Matsui
1 - 0 - 0
vs Takakazu Ikeda
0 - 0 - 0
2 Masahiro Nagano
5 - 2 - 0
vs Ayumu Sasaki
0 - 0 - 0
1 Tomoyoshi 'Kong' Tateno
5 - 3 - 0
vs Ren Ishikawa
0 - 0 - 0