Pancrase
308

Sep 29, 2019 Japan Studio Coast, Tokyo, Japan

Fight card

Main event / MATCH 12

Versus

Toru Ogawa

10 - 2 - 0 (Win - Loss - Draw)

Riley Dutro

11 - 5 - 0 (Win - Loss - Draw)
Match Fighters
11 Mayra Cantuaria Rodrigues
5 - 3 - 1
vs Takayo Hashi
16 - 6 - 1
10 Kenichiro Togashi
18 - 14 - 5
vs Genpei Hayashi
8 - 8 - 1
9 Emi 'The Kamikaze Angel' Fujino
22 - 11 - 0
vs Edna 'Trakinas' Oliveira Ajala
8 - 5 - 1
8 Nori Date
2 - 3 - 0
vs Hyun Ji 'Samoan Korean' Jang
3 - 2 - 0
7 Tom Santos
11 - 7 - 0
vs Tatsuya 'Yanbo' Saiga
3 - 1 - 0
6 Issei Tamura
12 - 9 - 0
vs Katsushi Sugiyama
12 - 8 - 1
5 Nobuaki Yamamoto
0 - 0 - 0
vs Sho Sekihara
0 - 0 - 0
4 Yuki Yamamoto
0 - 3 - 0
vs Mayabu 'Speed Racer' Date
0 - 2 - 0
3 Tatsuki Ozaki
5 - 6 - 0
vs Satoshi Miyokawa
3 - 3 - 1
2 Kiyoshiro Akasaki
2 - 3 - 0
vs Satoru 'Sarutobi' Enomoto
4 - 3 - 0
1 Masahide Hiraoka
3 - 4 - 0
vs Junpei Ueno
0 - 0 - 0