Plazza FC 4
Avdal vs. Shaov

May 20, 2017 Russia Patriot Sports Club, Novorossiysk, Krasnodar, Russia

Fight card

Main event

Versus

Roman Avdal

win 15 - 9 - 0 (Win - Loss - Draw)

Aslan Shaov

loss 1 - 3 - 0 (Win - Loss - Draw)
Match Fighters Method Round Time
9 Astemir Gukezhev vs Charmigula Serazhutdinov TKO (Doctor Stoppage)
Azamat Kerefov
2 5:00
8 Albert 'The Ruthless Kid' Gukov vs Vladislav Markavtsov Submission (Rear-Naked Choke)
Azamat Kerefov
1 0:32
7 Askerkhan 'Asker' Afaunov vs Alexey Pleshchenko Submission (Guillotine Choke)
Azamat Kerefov
1 0:37
6 Bibert 'Headhunter' Tumenov vs Sergey Saschenko KO (Punches)
Azamat Kerefov
1 0:12
5 Karen Toroyan vs Dzhambulat 'Bulat Zhetiev' Zhereshtiev Submission (Rear-Naked Choke)
Azamat Kerefov
1 N/A
4 Shamil Adukhov vs Pavel Voroshilov TKO (Punches)
Azamat Kerefov
2 1:57
3 Alimbek 'Shyra' Kuantov vs Evgeny Petrenko KO (Punches)
Azamat Kerefov
1 0:52
2 Altynbek Dzhumanuly vs Magomedtagir 'Islam Omarov' Sirazhudinov Decision (Unanimous)
Azamat Kerefov
2 5:00
1 Zamudin 'The Bee' Urusov vs Faridun Zaripov Submission (Rear-Naked Choke)
Azamat Kerefov
1 2:20