Powergate
Daybrake Day 1

Aug 10, 2008 Japan KBS Hall, Kyoto, Japan, Japan

Fight card

Main event

Versus

Hiroki Tanaka

draw 27 - 14 - 4 (Win - Loss - Draw)

Toshinari Takashima

draw 4 - 4 - 2 (Win - Loss - Draw)
Match Fighters Method Round Time
5 Yusuke 'Study' Hoshiko vs Kozaburo 'Mura Matsukarasu' Muramatsu Draw
N/A
3 3:00
4 Akira 51

win
vs Sanshiro Yamamoto KO
N/A
1 2:15
3 Makoto Matsuyama vs Toru Yamanaka Decision (Unanimous)
N/A
3 3:00
2 Takashi Kobayashi vs Shinji Kawamo TKO (Punches)
N/A
1 2:51
1 Yosuke 'Ikyu San' Moriga vs Kazuyuki Ashida KO
N/A
3 1:26