Rings
The Outsider 7

Aug 9, 2009 Japan Differ Ariake, Tokyo, Japan, Japan

Fight card

Main event

Versus

Keinosuke Yoshinaga

win 17 - 8 - 0 (Win - Loss - Draw)

Tsuyoshi Yamaguchi

loss 0 - 3 - 0 (Win - Loss - Draw)
Match Fighters Method Round Time
24 Tsuyoshi Nomura vs Teppei Hori Decision (Split)
N/A
2 3:00
23 Hanamichi Hanamichi vs Ryuma 'Shonan' Anno

loss
Submission (Guillotine Choke)
N/A
1 2:33
22 Yoshihiro Saegusa vs Satoshi Noguchi TKO (Punches)
N/A
1 1:31
21 Yoshikazu Kaneshima vs Hiroyasu Mikawa TKO (Punches)
N/A
2 2:23
20 Shuhei Kawabata vs Eiji Goto

loss
Submission (Neck Crank)
N/A
2 2:36
19 Takayuki Urano vs Shinjiro Tsuji TKO (Punches)
N/A
1 1:17
18 Makoto Toriumi vs Daisuke Maku TKO (Doctor Stoppage)
N/A
1 5:00
17 Daisuke 'Hitman' Hayashi vs Satoshi Katayama KO (Punch)
N/A
1 0:41
16 Yuichi Kishino vs Yuta Kanda

loss
Submission (Rear-Naked Choke)
N/A
1 0:58
15 Takuya 'Malt Man' Imanami vs Kamikaze Tobimaru Submission (Rear-Naked Choke)
N/A
1 1:45
14 Takahiro 'The Mad Dog of Hama' Kuroishi vs Kiriro Mano Submission (Rear-Naked Choke)
N/A
1 1:29
13 Ryuji Ryuji vs Kosei Takimoto TKO (Punches)
N/A
2 0:50
12 Yuki Takei vs Tsubasa Teranishi TKO (Punches)
N/A
1 1:08
11 Riku  'The Outsider' Shibuya vs Tatsuya Nakazawa TKO (Punches)
N/A
1 2:41
10 Kazuhiro 'Goda Takeshi' Takeuchi vs Kazuhito Yoshima KO (Punch)
N/A
1 2:16
9 Yuji Takagaki vs Tomohiro Tamai Submission (Triangle Armbar)
N/A
1 0:49
8 Seishiro Shimizu vs Yuki Oyama

loss
Submission (Armbar)
N/A
1 1:07
7 Mitsuru Igarashi vs Akiyuki Akaishi TKO (Doctor Stoppage)
N/A
1 2:51
6 Yusuke Umeda vs Shoichi Suzuki TKO (Punches)
N/A
2 2:06
5 Nojin Nojin vs Takeshi Yaguchi KO (Punch)
N/A
1 0:52
4 Hirotoshi Ochiai vs Yoshitaka 'Genki' Ideta TKO (Doctor Stoppage)
N/A
1 1:21
3 Kazuyuki Numajiri vs Hidetsune Todoroki Submission (Rear-Naked Choke)
N/A
2 0:47
2 Koji 'Koji B. Monkey' Nakanishi vs Eijiro 'Popular' Kato KO (Punch)
N/A
1 0:17
1 Tsubasa Akiyama vs Hikaru Watanabe TKO (Punches)
N/A
2 1:29

Rings - The Outsider 7 NEWS