Rizin FF
Rizin 31

Oct 24, 2021 Japan Pia Arena MM, Yokohama, Kanagawa, Japan

Fight card

Main event / MATCH 9

Versus

Yutaka Saito

20 - 4 - 2 (Win - Loss - Draw)

Juntaro Ushiku

17 - 6 - 0 (Win - Loss - Draw)
Match Fighters
8 Kanna Asakura
18 - 5 - 0
vs Saori Oshima
6 - 2 - 0
7 Yusaku Nakamura
16 - 8 - 1
vs Yuki Ito
8 - 2 - 0
6 Daisuke Nakamura
30 - 20 - 1
vs Suguru 'Comba Oji' Nii
11 - 8 - 0
5 Masanori Kanehara
25 - 12 - 5
vs Takahiro Ashida
22 - 10 - 2
4 Tsuyoshi 'Takanofuji' Sudario
3 - 1 - 0
vs Saint Saint
2 - 0 - 0
3 Daichi Abe
9 - 4 - 0
vs Akira Okada
15 - 8 - 4
2 Rikuto 'Dark' Shirakawa
10 - 7 - 1
vs Takuya Yamamoto
8 - 1 - 1
1 Seiichiro Ito
13 - 4 - 2
vs Kunta Hashimoto
5 - 1 - 0

Rizin FF - Rizin 31 NEWS