Shooto
Gig Tokyo 22

Oct 16, 2016 Japan Shinjuku Face, Tokyo, Japan

Fight card

Main event

Versus

Manabu Inoue

win 17 - 10 - 3 (Win - Loss - Draw)

Hiroshi Roppongi

loss 6 - 15 - 2 (Win - Loss - Draw)
Match Fighters Method Round Time
12 Yoichi 'Yo' Fukumoto vs Akihiro Izumi TKO (Corner Stoppage)
Minoru Toyonaga
2 0:07
11 Taiki 'Tike' Tsuchiya vs Ryuta 'Dragon' Umishita Decision (Unanimous)
Minoru Toyonaga
2 5:00
10 Kotaro Hagiwara vs Takeshi 'Heat Takeshi' Sato Decision (Unanimous)
Ryota Matsune
3 5:00
9 Makoto Ohashi vs Hitoshi 'Super Hitoshi-kun' Ogasawara Decision (Unanimous)
Ryota Matsune
2 5:00
8 Hideto 'Kanamonoya no Hide' Okada vs Yusuke Matsushita Draw (Unanimous)
Ryota Matsune
2 5:00
7 Takashi Nakayama vs Takanori Takahashi Decision (Majority)
Minoru Toyonaga
2 5:00
6 Tsubasa Saito vs Daiki Takashima Decision (Unanimous)
Minoru Toyonaga
2 5:00
5 Koha 'Hiroba' Minowa vs Yohei Komaki Submission (Keylock)
Minoru Toyonaga
2 3:48
4 Hiroto Onishi vs Ryosuke Ogawa Submission (Triangle Armbar)
Masato Kataoka
1 4:51
3 Takanori 'Gulliver' Muratsu vs Ushigoro Yamada Draw (Majority)
Masato Kataoka
2 5:00
2 Hiroshi Mizushima vs Shiro Ogata Submission (Armbar)
Masato Kataoka
1 4:46
1 Yusuke Enoki vs Kota Shioya Decision (Majority)
Masato Kataoka
2 5:00