Shooto
Gig Tokyo 29

Dec 22, 2019 Japan Shinjuku Face, Tokyo, Japan

Fight card

Main event

Versus

Kenji Kato

win 13 - 7 - 0 (Win - Loss - Draw)

Yo Saito

loss 18 - 14 - 3 (Win - Loss - Draw)
Match Fighters Method Round Time
11 Tateo 'Jet' Iino vs Atsushi Makigaya Decision (Unanimous)
Minoru Toyonaga
2 5:00
10 Takahiro Ichijo vs Hiroshi Mizushima KO (Superman Punch)
Minoru Toyonaga
1 0:18
9 Yusuke Kamata vs Daisuke Suzuki Submission (Triangle Choke)
Masato Kataoka
1 2:23
8 Akihiko 'The Yamanba' Sugai vs Takahide Kobayashi Draw (Majority)
Masato Kataoka
2 5:00
7 Yoshizumi Kobayashi vs Takahiro Okoshi Draw (Majority)
Masato Kataoka
2 5:00
6 Taira Uehara vs Rei Mizuno

loss
KO (Punch)
Minoru Toyonaga
1 0:33
5 Koji 'Onigami' Kanda vs Ryota Miyoshi Decision (Majority)
Minoru Toyonaga
2 5:00
4 Takeaki Kinoshita vs Katsuaki Hirasawa TKO (Punches)
Masato Kataoka
1 0:31
3 Yasuyuki Nojiri vs Hiraoka Hayashi TKO (Slam and Punches)
Yasuhiro Tazawa
2 0:43
2 Yuki 'Submission' Takahashi vs Masashi Oshiro Submission (Gogoplata)
Yasuhiro Tazawa
1 1:13
1 Takumi Arai vs Ryosuke Nakagiri Draw (Unanimous)
Yasuhiro Tazawa
2 5:00