Shooto
Gig Torao 2

Mar 22, 2009 Japan Fukuyama Industrial Exchange Center, Fukuyama, Hiroshima, Japan

Fight card

Main event

Versus

Tsuyoshi Okada

win 9 - 11 - 4 (Win - Loss - Draw)

Yasuaki Nagamoto

loss 6 - 8 - 1 (Win - Loss - Draw)
Match Fighters Method Round Time
3 Motohiro 'Crazy D / Mad Dog' Takenawa vs Naosuke Mizoguchi Submission (Armbar)
Toshiharu Suzuki
1 4:15
2 Jun 'Esper Jun' Nagasoe vs Hidetaka 'Hikaru' Naka Decision (Unanimous)
Toshiharu Suzuki
2 5:00
1 Koji Kishimoto vs Takashi 'Q-Taro' Murai Decision (Unanimous)
Toshiharu Suzuki
2 5:00