Shooto
The Shooto Okinawa Vol. 4

Apr 18, 2021 Japan Music Town Otoichiba, Okinawa, Japan

Fight card

Main event / MATCH 7

Versus

Yuichi Miyagi

17 - 10 - 1 (Win - Loss - Draw)

Daichi Nishimura

5 - 6 - 4 (Win - Loss - Draw)
Match Fighters
6 Lyo'o Lyo'o
2 - 0 - 0
vs Takahiro 'Ta-Ka' Kuniyoshi
1 - 2 - 1
5 Ken Asahina
5 - 3 - 0
vs Shinpei 'Kyushu Ryoku / Black Thunder' Sugiyama
2 - 8 - 1
4 Unknown Fighter
- -
vs Takeru Uchida
2 - 1 - 0
3 Kirato Haebara
0 - 0 - 0
vs Makoto Wataya
1 - 3 - 1
2 Tatsuya Wakayama
2 - 2 - 1
vs Kenji Aragaki
0 - 0 - 1
1 Gaiya Uchida
0 - 2 - 0
vs Masashi Oshiro
0 - 1 - 0