WCF
Wardog Cage Fight 25

Jul 26, 2020 Japan Osaka Sekaikan, Osaka, Japan

Fight card

Main event

Versus

Taiki Fukuda

yet to come 3 - 3 - 0 (Win - Loss - Draw)

Taiki Yoshino

yet to come 5 - 3 - 0 (Win - Loss - Draw)
Match Fighters Method Round Time
5 Harazoe Kohei

yet to come
vs Daiyume Ueni

yet to come

N/A
0 0:00
4 Tetsuo 'Bushimasa' Kondo

yet to come
vs Teruya Teruya

yet to come

N/A
0 0:00
3 Shonen Kobayashi

yet to come
vs Nao Iwamoto

yet to come

N/A
0 0:00
2 Taichi Taichi

yet to come
vs Tomoya Tomoya

yet to come

N/A
0 0:00
1 Tatsumi Tatsumi

yet to come
vs Seta Seta

yet to come

N/A
0 0:00