Zst
Zst 70

Apr 18, 2021 Japan GEN Sports Palace, Shinjuku, Tokyo, Japan

Fight card

Main event / MATCH 9

Versus

Yutaka Shimamura

13 - 6 - 3 (Win - Loss - Draw)

Asuka Tsubaki

2 - 3 - 0 (Win - Loss - Draw)
Match Fighters
8 Sho Kogane
17 - 3 - 2
vs Hiroki 'Justice' Kishino
8 - 12 - 1
7 Yuta 'Cat' Hamamoto
1 - 1 - 0
vs Ryutaro Watanabe
5 - 2 - 3
6 Shota Takasu
5 - 1 - 1
vs Nobuyuki Kanaizuka
13 - 12 - 9
5 Masahiro Nagano
4 - 2 - 0
vs Keisuke Tamaru
13 - 22 - 5
4 Yuya Kodama
11 - 12 - 2
vs Ryota Teshigawara
3 - 3 - 0
3 Teppei Suwabe
6 - 8 - 1
vs Daisuke Matsumoto
3 - 6 - 0
2 Yukito Morinaga
2 - 0 - 0
vs Yasuhiro 'J-Sero' Wakabayashi
2 - 5 - 2
1 Hiroo 'Fuma' Tsumaki
0 - 0 - 0
vs Hirotaka Fukuyama
0 - 0 - 0