Deep: 43 Impact Fight Card

Aug 7, 2009
Deep Bantamweight Championship
Masakazu Imanari vs. Tomohiko Hori

Deep Featherweight Championship
Dokonjonosuke Mishima (No. 7 FW) vs. Takafumi Otsuka

Ryo Chonan vs. Jutaro Nakao
Bernard Ackah vs. Ryushi Yanagisawa
Yuki Ito vs. Sadao Kondo
Yasuhiro Kawasaki vs. Tomoya Kato
<h2>Fight Finder</h2>