Pancrase Impressive Tour 6 Fight Card

Jul 18, 2011
Hiroki Nagaoka vs. Akihiro Yamazaki
Tomomi Sunaba vs. Sadae Suzumura
Kensaku Nakamura vs. Yo Saito
Katsunori Takahashi vs. Koichiro Takekawa
Yuhei Fukuta vs. Kuroki Ciren
Akihiro Ono vs. Kenji Nagaki
Daisuke Tsujita vs. Goro Kobayashi
Tsuyoshi Yamanaka vs. Yuya Kaneuchi
Ryota Masuda vs. Sakurai Ming
Kimie Okada vs. Yukiko Seki
Takeshi Suwa vs. Masashi Matsuoka
Pitan vs. Hiroshi Takaoka
Satoshi Nakajima vs. Kodama
<h2>Fight Finder</h2>