Rings: The Outsider 7 Fight Card

Jul 30, 2009
Keinosuke Yoshinaga vs. Tsuyoshi Yamaguchi
Teppei Hori vs. Tsuyoshi Nomura
Hanamichi vs. Anno Ryuma
Yoshihiro Saegusa vs. Satoshi Noguchi
Yoshikazu Kaneshima vs. Hiroyasu Mikawa
Shuhei Kawabata vs. Eiji Goto
Shinjirou Tsuji vs. Takayuki Urano
Makoto Toriumi vs. Daisuke Maku
Daisuke Hayashi vs. Satoshi Katayama
Yuichi Kishino vs. Yuta Kanda
Tobimaru Kamikaze vs. Malt Man
Yukihiro Mano vs. Takahiro Kuroishi
Kosei Takimoto vs. Ryuji
Tsubasa Teranishi vs. Yuki Takei
Manabu Kong vs. Tetsuya Sano
Riku Shibuya vs. Tatsuya Nakazawa
Kazuhito Yoshima vs. Takeshi Goda
Tomohiro Tamai vs. Yuji Takagaki
Seishirou Shimizu vs. Yuki Oyama
Akiyuki Akaishi vs. Mitsiru Igarashi
Yusuke Umeda vs. Shiyouichi Suzuki
Nojin vs. Takeshi Yaguchi
Hirotoshi Ochiai vs. Yoshitaka Ideta
Kazuyuki Numajiri vs. Hidetsune Todoroki
Koji B. Monkey vs. Popular Kato
Hikaru Watanabe vs. Tsubasa Akiyama
<h2>Fight Finder</h2>