Sengoku: Ninth Battle Fight Card

May 22, 2009
Sengoku Featherweight Grand Prix
Hatsu Hioki (No. 6 FW) vs. Masanori Kanehara
Marlon Sandro vs. Michihiro Omigawa

Sengoku Lightweight Championship
Satoru Kitaoka (No. 8 LW) vs. Mizuto Hirota

Kazuo Misaki vs. Kazuhiro Nakamura
<h2>Fight Finder</h2>