Sengoku: Ninth Battle Fight Card

Jul 20, 2009
Sengoku Lightweight Championship
Satoru Kitaoka (No. 6 LW) vs. Mizuto Hirota

Sengoku Featherweight Grand Prix
Hatsu Hioki (No. 5 FW) vs. Masanori Kanehara
Marlon Sandro (No. 10 FW) vs. Michihiro Omigawa
Chan Sung Jung vs. Matt Jaggers (Reserve Bout)

Non-Tournament Bouts
Kazuo Misaki vs. Kazuhiro Nakamura
Eiji Mitsuoka vs. Clay French
Kazuyuki Fujita vs. Blagoi Ivanov
Yoshihiro Nakao vs. Mu Bae Choi
Akihiro Gono vs. Dan Hornbuckle
Takeshi Numajiri vs. Ryosuke Komori
Shigeki Osawa vs. Toru Harai
Ikuo Usuda vs. Koji Ando
<h2>Fight Finder</h2>