Shooto: The Way of Shooto 1 Fight Card

Jan 14, 2010
Wataru Miki vs. Jin Suk Jung
Shin Kochiwa vs. Kim Ho Sun
Masumi Tozawa vs. Keiji Koizumi
Tetsuo Seto vs. Hiroki Okano
Atsushi Takeuchi vs. Hiroyuki Abe
Yutaka Ueda vs. Yoshihiro Koyama
Yoichiro Sato vs. Takuya Sato
<h2>Fight Finder</h2>