Shooto: The Way of Shooto 1 Fight Card

Jan 18, 2010
Shooto Pacific Lightweight Championship
Hideki Kadowaki vs. Taiki Tsuchiya

“Lion” Takeshi Inoue vs. Gerald Lovato
Wataru Miki vs. Jin Suk Jung
Shin Kochiwa vs. Kim Ho Sun
Masumi Tozawa vs. Keiji Koizumi
Tetsuo Seto vs. Hiroki Okano
Atsushi Takeuchi vs. Hiroyuki Abe
Yutaka Ueda vs. Yoshihiro Koyama
Yoichiro Sato vs. Takuya Sato
<h2>Fight Finder</h2>