ZST.22 Fight Card

Nov 13, 2009
Osami Shibuya vs. Nobutatsu Suzuki
Kenichi Ito vs. Masayuki Okude
Hiroyuki Aoh vs. Yuru Hayasaka
Goro Kobayashi vs. Toshihiro Shimizu
Kohei Kuraoka vs. Masamitsu Nakamura
Akira Omura vs. Shinya Irei
Ryoji Suzuki vs. Motoki Osako
Kota Okazawa vs. Takashi Yasui
Yoshihiro Sato vs. Hiroshi Sato
Hiroyuki Ota vs. Takahiro Futatsumori
Masayuki Hamagishi vs. Hiroshi Takahashi
Keisuke Onuma vs. Hidenobu Koike
Tomoaki Ota vs. Shohei Watanabe
Keita Fukuhara vs. Hiroshi Koda
Yosuke Hatori vs. Masatoshi Kondo
Toshihisa Shinomiya vs. Evardo Santos
Kengo Okubo vs. TBA
Hitoshi Makino vs. TBA
<h2>Fight Finder</h2>