Pictures: Shooto 'GIG Tokyo 2'

Tomokazu Sato vs. Atsushi Mochizuki

Apr 24, 2009
More info about Shooto
<h2>Fight Finder</h2>