Pictures: Shooto 'Shooting Disco 9'

Daisuke Hoshino vs. Yohei Ota

Jun 10, 2009
More info about Shooto
<h2>Fight Finder</h2>