Telman Sherifov vs. Rizvan Ganiyalov: M-1 Full Fight Download

Apr 23, 2009

Telman Sherifov vs. Rizvan Ganiyalov. From M-1 "Selection," which streamed live on Sherdog.com.

<h2>Fight Finder</h2>