Grachan
Grachan 45

Sep 20, 2020 Japan Ota City Industrial Plaza PIO, Tokyo, Japan

Fight card

Main event / MATCH 8

Versus

Kuya Ito

5 - 8 - 1 (Win - Loss - Draw)

Hiroki Yamashita

6 - 7 - 0 (Win - Loss - Draw)
Match Fighters
7 Yutaka Ueda
9 - 5 - 1
vs Naoyuki Kotani
36 - 17 - 7
6 Atsushi Kishimoto
3 - 4 - 1
vs Kazufumi Suzuki
7 - 1 - 0
5 Takuma 'Taku Max' Iwase
3 - 6 - 1
vs Katsushi Kojima
6 - 4 - 0
4 Koichiro Takekawa
11 - 10 - 0
vs Takahiro Kawanaka
15 - 7 - 0
3 Yutaka Imamura
4 - 12 - 0
vs Kento Takahashi
0 - 0 - 0
2 Tetsuo 'Ishitsuna' Nakanishi
7 - 6 - 3
vs Takumi Miyauchi
0 - 0 - 0
1 Hidekazu 'Aniki' Asakura
14 - 15 - 2
vs Kengo Fujimura
1 - 0 - 0