MFC 2
Mergen Fighting Championship 2

Dec 16, 2021 Kazakhstan CSC Jaiyk, Atyrau, Kazakhstan

Fight card

Main event / MATCH 4

Versus

Edil Esengulov

3 - 0 - 0 (Win - Loss - Draw)

Suleiman Isaev

8 - 1 - 0 (Win - Loss - Draw)
Match Fighters
3 Zhanserik Zhaksygululy
1 - 0 - 0
vs Kenzhebek Abdraimov
2 - 1 - 0
2 Adilet Koshkarov
0 - 0 - 0
vs Madiyar Abdigali
1 - 1 - 0
1 Shokhrukh Ismoilov
0 - 0 - 0
vs Berdibek Shirzhanov
0 - 0 - 0