Shooto
The Rookie Tournament 2011 Final

Dec 18, 2011 Japan Shinjuku Face, Tokyo, Japan, Japan

Fight card

Main event

Versus

Shinya Murofushi

win 13 - 6 - 1 (Win - Loss - Draw)

Masayoshi Kato

loss 12 - 11 - 2 (Win - Loss - Draw)
Match Fighters Method Round Time
8 Tadaaki 'Onibozu' Yamamoto vs Katsuya Murofushi Technical Submission (Rear-Naked Choke)
Toshiharu Suzuki
2 0:25
7 Yusuke Yachi vs Kazuhiro 'Jungle' Ito Decision (Unanimous)
Toshiharu Suzuki
2 5:00
6 Michinori Tanaka vs Teruto 'Yashabo' Ishihara Decision (Unanimous)
Toshiharu Suzuki
2 5:00
5 Yoshifumi 'Junior' Nakamura vs Chuji Kato

loss
Submission (Arm-Triangle Choke)
Toshiharu Suzuki
3 2:58
4 Yusuke Kasuya vs Nobumitsu 'Tyson' Osawa Submission (Toe Hold)
Toshiharu Suzuki
1 2:25
3 Yuya 'Monkey' Shibata vs Hiroshi Osato Technical Submission (Rear-Naked Choke)
Toshiharu Suzuki
1 4:12
2 Jun 'Requiem' Nakamura vs Akihito 'Satoshi Takeo' Sasao Decision (Unanimous)
Toshiharu Suzuki
2 5:00
1 Yuki Okano vs Gota 'Let's Gota' Yamashita Decision (Unanimous)
Toshiharu Suzuki
2 5:00

Pictures

Shooto - The Rookie Tournament 2011 Final NEWS