Pancrase
288

Jul 2, 2017 Japan Differ Ariake, Tokyo, Japan

Fight card

Main event / MATCH 16

Versus

Hiromitsu Miura

12 - 6 - 0 (Win - Loss - Draw)

Daichi Abe

3 - 0 - 0 (Win - Loss - Draw)
Match Fighters
15 Masakatsu Ueda
24 - 5 - 2
vs Toshinori 'Tsune' Tsunemura
11 - 6 - 4
14 Issei Tamura
10 - 8 - 0
vs Yoshiki Nakahara
8 - 4 - 0
13 Yuki 'Sora' Kondo
59 - 33 - 9
vs Ikuhisa 'Minowaman' Minowa
60 - 41 - 8
12 Kanako Murata
4 - 1 - 0
vs Claire Fryer
4 - 2 - 0
11 Yuki Niimura
9 - 4 - 0
vs Ikkei Nagamura
12 - 7 - 2
10 Hiroyuki 'Hulk' Oshiro
7 - 3 - 2
vs Yasuhiro Kawamura
9 - 3 - 0
9 Takumi Suzuki
4 - 0 - 0
vs Kazushi Sugiyama
12 - 6 - 1
8 Yuya Kodama
5 - 7 - 1
vs Takafumi 'Little' Ato
6 - 7 - 0
7 Yojiro Uchimura
13 - 11 - 3
vs Suguru 'Comba Oji' Nii
7 - 5 - 0
6 Juntaro Ami
9 - 9 - 1
vs Yusaku Inoue
10 - 2 - 0
5 Takaaki Nara
2 - 0 - 1
vs Kosei Kubota
27 - 40 - 17
4 Tatsuyuki Nakamura
8 - 12 - 3
vs Kohei Kuraoka
13 - 8 - 2
3 Satoshi Kogure
5 - 5 - 2
vs Taiyo Hayashi
3 - 5 - 0
2 Masahide Hiraoka
1 - 3 - 0
vs Kenzo Hirokawa
0 - 1 - 0
1 Masayuki Kikuiri
1 - 0 - 0
vs Makoto 'Mako Dragon' Kawawa
4 - 14 - 3

Pancrase - 288 NEWS