Shooto
Professional Shooto 2021 Vol. 7

Nov 6, 2021 Japan Shinkiba Usen Studio Coast, Koto, Tokyo, Japan

Fight card

Main event / MATCH 4

Versus

Mina Kurobe

16 - 5 - 0 (Win - Loss - Draw)

Satomi Takano

15 - 12 - 0 (Win - Loss - Draw)
Match Fighters
3 Junji 'Sarumaru' Ito
18 - 8 - 2
vs Ryohei 'Ken Asuka' Kurosawa
14 - 2 - 0
2 Daiki Yuki
9 - 4 - 4
vs Kenta Iwamoto
1 - 0 - 0
1 Yuki 'Submission' Takahashi
2 - 0 - 0
vs Wataru Yamauchi
1 - 0 - 0