Shooto / Torao Nation State
Force Gig 01 / Force 14

Nov 7, 2021 Japan Takamatsu Symbol Tower Exhibition Hall, Takamatsu, Kagawa, Japan

Fight card

Main event / MATCH 10

Versus

Shinnosuke Ishihara

2 - 5 - 0 (Win - Loss - Draw)

Junichi Sakamoto

0 - 0 - 0 (Win - Loss - Draw)
Match Fighters
9 Yuta Oue
0 - 0 - 0
vs Yuta 'Kong' Namihei
0 - 1 - 1
8 Satoshi Fujikawa
6 - 2 - 4
vs Takeshi Kunito
8 - 7 - 2
7 Hiroki Takaoka
3 - 6 - 3
vs Naoto Terajima
0 - 2 - 0
6 Ryuya 'Chan-Ryu' Iwamoto
2 - 0 - 0
vs Koichiro Yamashita
0 - 0 - 0
5 Masashi Kimura
3 - 6 - 1
vs Yuki Miwa
0 - 0 - 0
4 Go Utsunomiya
1 - 2 - 0
vs Shota Iguchi
1 - 3 - 0
3 Kosuke '55' Horikawa
2 - 5 - 1
vs Kei Tobou
1 - 2 - 0
2 Hitoshi 'Garcia' Okano
0 - 0 - 0
vs Kenzo Miyake
0 - 0 - 0
1 Daigo Kajiwara
0 - 0 - 0
vs Haruki Kawakita
4 - 3 - 0